• De onderwaterwereld is een wereld op zich!

  • Een diversiteit aan onderwaterleven!

  • Onze brevetten zijn internationaal erkend. Uw duikbestemming al geboekt?

  • In Nederlandse wateren ook genoeg te zien!

tc vergadering

Binnen een vereniging is soms niet altijd even goed zichtbaar wat er zich achter de schermen zoal afspeelt. Vanavond bijvoorbeeld, dat is weer zo’n avond waarop de instructeurs en trainers van onze vereniging samenkomen op de trainingscommissievergadering.

De commissie

De trainingscommissie van onderwatersportvereniging Aragosta is verantwoordelijk voor alle opleidingen en trainingen, zowel in het zwembad als in het buitenwater.
De commissie heeft een duidelijke structuur. Aan het hoofd van de commissie staat de hoofdtrainer. Ieder opleidingsniveau voor een brevet heeft een eigen instructeur (opleidingscoördinator) die verantwoordelijk is voor de opleidingen van dat brevet, aanspreekpunt is voor de cursisten, boeken regelt, lesroosters maakt, inzet van andere instructeurs en trainers regelt en uiteindelijk het duikbrevet aanvraagt. Ook is er een instructeur verantwoordelijk voor de vele specialisaties die binnen onze vereniging gevolgd kunnen worden alsmede voor de reanimatie- en AED-opleidingen. Een ander lid is verantwoordelijk voor de evaluatie van de duikstekken en de stand van het (opleidings)materiaal binnen de vereniging. Ook wordt bijgehouden welke leden binnen de vereniging wel en welke niet in het bezit zijn van een geldig keuringsbewijs (een vereiste om veilig te kunnen en mogen duiken).
De hoofdtrainer legt namens de trainingscommissie verantwoording af aan het bestuur. Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt verantwoording afgelegd aan alle leden van de vereniging.

De vergadering

tc teamwork

Omdat opleiden en trainen serieuze zaken zijn, wordt er regelmatig overleg gevoerd. De instructeurs en trainers komen daarvoor één keer per kwartaal bij elkaar. Deze vergaderingen worden bij toerbeurt bij één van de commissieleden thuis gehouden. Tijdens deze vergaderingen wordt gewerkt met een (vaste) vergaderagenda, notulen en een actielijst.

Aan het begin van de vergadering worden alle ingekomen stukken besproken. Is er bijvoorbeeld nog nieuws van Het Sportbedrijf, dat onder anderen zorgt voor de verhuur van het zwembad en sportondersteuning in Almelo. Ook wordt onze bond, de Nederlandse Onderwatersport Bond, nauwlettend gevolgd. Zijn er bijvoorbeeld wijzingen geweest binnen de opleidingen of volgen er nog interessante workshops voor instructeurs?
Zo ja, dan wordt dit besproken en wordt er zo nodig een actiepunt van gemaakt waarbij een lid van de commissie verantwoordelijk wordt gesteld voor de afronding van dit punt.

Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering besproken en worden de actiepunten op de actiepuntenlijst doorgenomen om de vorderingen te bekijken.

Het volgende punt op de agenda is het Rondje TC. Hier komen alle leden van de commissie aan bod om de stand van zaken te bespreken van het onderwerp waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Per cursist worden de vorderingen besproken en wordt bekeken of in het lesplan nog zaken te verbeteren zijn.

Na dit agendapunt komen aanvullende punten die geagendeerd zijn aan bod. Dit kan variëren van onderwerpen die door de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn aangedragen tot de organisatie van het jaarlijkse Zeelandweekeind en de behandeling van verzoeken om toezicht te houden bij bepaalde evenementen (intocht van Sinterklaas, mud- en survivalruns).

Tijdens de rondvraag is er altijd nog de kans om onderwerpen die niet op de agenda staan te bespreken. Hierna wordt een nieuwe datum voor de volgende vergadering gepland en blijven de leden vaak nog even napraten voordat ze weer naar huis gaan om van hun verdiende nachtrust te genieten.

Actiepunten die uit de verschillende agendapunten komen worden op de actiepuntenlijst geplaatst met daarbij de naam van een verantwoordelijk comissielid en een datum waarop dit punt afgehandeld dient te zijn.

Vanavond

Is het weer zover en komen de leden van de trainingscommissie weer bij elkaar! Het binnenwaterseizoen en daarmee de opleidingen staan voor de deur, dus er is veel te bespreken. Duiken is schitterend en het opleiden van mensen grandioos. Wij doen het met passie waarbij veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan!

tc duiker bubbels

Post- / bezoekadres

Badweg 24
7604 PN  Almelo
 
Routebeschrijving

clubgebouw osv aragosta

Contact

E: info@aragosta.nl
T: 06 - 14 15 03 74 (secretariaat)
WA: 06 - 23 94 57 10 (WhatsApp)

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A
KvK: 40075500
NOB: 221

Index | Cookies | Disclaimer

Het is vandaag woensdag 3 juni in het jaar 2020. - Onderwaterportvereniging Aragosta