bls header

De Basic Life Support cursus is een beginneropleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.


 

dan blsCursus doel
Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen

Aanbevolen Minimum Trainingsuren
Theorie (les) uren = 1,5 – 2,5 Vaardigheden (praktijk) uren = 2,5 – 3,5 Deze cursus moet als een vier uur module (minimum) gegeven worden, zoals beschreven in dit handboek. De tijd die nodig is om de cursus te geven varieert en is afhankelijk van een heleboel factoren, waaronder het aantal cursisten en hun vaardigheid in het opnemen van de educatieve elementen van het programma. Instructeurs die lesonderwerpen willen opnemen buiten de cursusvereisten kunnen dat uitsluitend voor of na de cursus doen. Aanvullende training mag niet geëist worden voor het voldoen aan de cursusvereisten.

Leer- en Vaardighedendoelen
Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

    Verklaren basis Anatomie en Fysiologie
     
    De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
     
    Uitleggen waarom BLS belangrijk is
     
    Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
     
    Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
     
    Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties
     
    De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
     
    Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
     
    Bewustzijn controleren
     
    Een gewonde persoon geruststellen
     
    De luchtweg openen
     
    Controleren op normale ademhaling
     
    112 alarmeren
     
    Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie
     
    De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
     
    De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
     
    Het belang van defibrillatie uitleggen
     
    De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
     
    Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
     
    Hulp verlenen bij verslikking
     
    Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
     
    Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen
     
    De functie van het bloed beschrijven
     
    Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
     
    Verklaren wat shock is
     
    Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock
     
    Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock
     
    Hulp verlenen aan gewonden in shock

Beschikbare instructeurs binnen Aragosta
Siebe de Vos
Coen Sloet
Marc Sloet

Post- / bezoekadres

Badweg 24
7604 PN  Almelo
 
Routebeschrijving

clubgebouw osv aragosta

Contact

E: info@aragosta.nl
Tel. & WA: 06 - 81 16 79 77

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A
KvK: 40075500
NOB: 221

Index | Cookies | Disclaimer

Het is vandaag zaterdag 4 februarie in het jaar 2023. - Onderwaterportvereniging Aragosta